Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou EČ MS - 2023

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou EČ MS (ÚKO EČ MS) z testovaných predmetov (okrem testov EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré budú hodnotené centrálne).sa zverejňujú v deň testovania predmetu o 14.00 h na webových stránkach: www.nucem.sk, www.minedu.sk a na webových stránkach Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk, www.maturita.svsbb.sk.
Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS z druhých vyučovacích jazykov – úroveň C1 budú na vyššie uvedených webových stránkach zverejnené v deň testovania daného predmetu o 15.00 h.