Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

oznam o voľných štátnozamestnaneckých miestach