Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Témy PFIČ MS - 2023

ZVEREJNENIE TÉM/ZADANÍ PFIČ MS

14. marec (utorok) a 17. marec (piatok) 2023

Žrebovanie a zverejňovanie tém písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) prostredníctvom internetu a rozhlasového vysielania RTVS.

14. marec 2023 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

17. marec 2023 – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Žrebovanie tém PFIČ MS a ich vyhlásenie bude naživo odvysielané v Rádiu Slovensko po ukončení Rádiožurnálu, teda o 12.20 h v zmysle harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 k pokynom pre školských koordinátorov. Od 12.20 h musia byť žiaci usadení v učebniach pod dohľadom administrátorov.

Po vyhlásení budú témy ihneď zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk, Centra vedeckotechnických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.skhttps://maturita.svsbb.sk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): https://maturita-nivam.nucem.sk/.

Ako primárny zdroj tém PFIČ MS je potrebné využívať uvedené internetové stránky. Zápis tém na základe rozhlasového vysielania RTVS považujte za bezpečnostné opatrenie v prípade zlyhania pripojenia na internet. Na našej webovej stránke je zverejnený prehľad vysielacích frekvencií Rádia Slovensko, prostredníctvom ktorých budú témy vyhlásené.