Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

VM_ZŠsMŠ_Krásnohorské_Podhradie_učiteľ_v_MŠ

  • Názov školy alebo školského zariadenia: MŠ elokované pracovisko ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda v Krh. Podhradí okres Rožňava
  • Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Lipová 115 04941 Krh. Podhradie okres Rožňava
  • Kontakty na zodpovednú osobu: Mgr. Agnesa Stupáková, Tel.: 058/7343031
  • Voľná pracovná pozícia: učiteľ MŠ s VjS
  • Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie - učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo
  • Predpokladaný dátum prijatia: 1.9.2022