Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Žiadosť školy o aktualizáciu údajov riaditeľa v Centrálnom registri ŠaŠZ

Pri zmene riaditeľa - štatutára školy/šk.zariadenia - je potrebné zaslať e-mailom vyplnený dokument v prílohe v pôvodnom formáte (*.docx) s priloženým menovacím dektrétom, alebo poverením na e-mail: klaudia.miklodova@russ-ke.sk.