Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Zádielska 1222/1
040 33 Košice - Staré Mesto


Telefón:     055/32 26 602 
Email:        russ@russ-ke.sk
IČO:          54131430
DIČ:         
2121632986

Úradné hodiny :
Pondelok: 8:00 – 12:00 hod, 13:00 - 14:00 hod
Utorok:      8:00 – 12:00 hod, 13:00 - 14:00 hod
Streda:      8:00 – 12:00 hod, 13:00 - 14 00 hod
Štvrtok:     8:00 – 12:00 hod, 13:00 - 14:00 hod
Piatok:      nestránkový deň
 

Úradné hodiny počas mesiacov júl - august 2024:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: nestránkový deň


Úradné hodiny pre nostrifikácie:

Od 24. 07. 2023 dochádza k zmene úradných hodín spojených s nostrifikáciou dokladov o ukončenom vzdelaní. Predkladanie žiadostí o nostrifikáciu dokladov bude možné v rámci úradných hodín už len v čase:

Pondelok:  8:00 – 12:00
Utorok:       8:00 – 12:00
Streda:      13:00 – 14:00 

Úradné hodiny na nostrifikácie počas mesiacov júl a august:

Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00

 

Vznik inštitúcie:
Dátum vzniku: 1. 1. 2022

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Mgr. Pavol Hamrák
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Veronika Dánielová
sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Ivica Moyzesová
vedúci osobného úradu
JUDr. Nina Kovácsová
právnik
Mgr. Klaudia Miklodová
štatistik
Ing. Peter Ferko
informatik
Ing. Eva Zeleňáková
kontrola
Ing. Ján Bodnár
kontrola
Jarmila Kliková
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Tomáš Pavol Kočiš
vedúci odboru metodiky
Mgr. Denisa Budayová
metodik pre základné školy
Mgr. Erika Szitás
metodik škôl pre deti a žiakov so ŠVVP, metodik pre poradenské zariadenia, metodik pre reedukačné centrá, metodik pre diagnostické centrá, metodik pre liečebno - výchovné sanatória
PhDr. Júlia Polačeková
nostrifikácie, metodik pre podporné opatrenia
RNDr. Martina Urbanová, PhD.
metodik pre sieť, metodik pre základné umelecké školy
RNDr. Martin Kotlár PhD., MBA, LL.M., MSc., MPH
metodik pre gymnázia, stredné školy, stredné odborné školy a konzervatória
Mgr. Katarína Kaňuchová
metodik pre predmetové súťaže, metodik pre materské školy
PaedDr. Mária Vasilíková
metodik pre školské stravovanie a zariadenia školského stravovania, metodik pre školské internáty
PaeDr. Milan Gomolčák
metodik pre športové súťaže, metodik pre centrá voľného času, metodik pre jazykové školy, metodik pre projekty škôl a školských zariadení

Odbor ekonomiky

Mgr. Ivana Iliašová DiS, MBA
vedúca odboru ekonomiky
Ing. Martina Gomolčáková
rozpočet, analýzy
Ing. Adriána Némethová
rozpočet, analýzy
aktuálne neobsadené
rozpočet, analýzy
Ing. Silvia Šimková
rozpočet, analýzy
Ing. Simona Ondíková
rozpočet, analýzy
Mgr. Martina Pravdová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Nadežda Romanovová
metodik účtovníctva
Bc. Viera Šromovská
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Peter Dzurenda
investičná činnosť, VO
Ing. Štefánia Skladaná
správa vnútornej prevádzky