Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Kontakty

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Zádielska 1222/1
040 33 Košice - Staré Mesto


Telefón:   055/32 26 602 
Email:       russ@russ-ke.sk
IČO:           54131430
DIČ:           
2121632986

Úradné hodiny:   
   
Pondelok:        8:00 – 14:00
   Utorok:            8:00 – 14:00
   Streda:            8:00 – 15:00
   Štvrtok:           8:00 – 14:00
   Piatok:            8:00 – 14:00      

Úradné hodiny pre nostrifikácie:

Od 24. 07. 2023 dochádza k zmene úradných hodín spojených s nostrifikáciou dokladov o ukončenom vzdelaní. Predkladanie žiadostí o nostrifikáciu dokladov bude možné v rámci úradných hodín už len v čase:

pondelok:  8:00 – 12:00,

utorok:      8:00 – 12:00,

streda:     13:00 – 15:00

 

Vznik inštitúcie:
Dátum vzniku: 1. 1. 2022

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Sekretariát riaditeľa

Ing. Mgr. Rita Lukáčová
sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Ivica Moyzesová
vedúci osobného úradu
JUDr. Nina Kovácsová
právnik
Mgr. Klaudia Miklodová
štatistik
Ing. Peter Ferko
informatik
Ing. Eva Zeleňáková
kontrola
Ing. Ján Bodnár
kontrola
Jarmila Kliková
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Viktória Rozsypalová
vedúci odboru
Mgr. Denisa Budayová
metodik pre MŠ, ZUŠ
neobsadené
metodik pre MŠ, ZUŠ
PaedDr. Milan Gomolčák
metodik pre MŠ, ZŠ, školský šport, projekty
PhDr. Júlia Polačeková
metodik pre ZŠ
RNDr. Martina Urbanová, PhD.
metodik pre ZŠ
RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc.
metodik pre SŠ a neštátne školy a ŠZ
Mgr. Katarína Kaňuchová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Lucia Regrutová
metodik pre špeciálne školy a ŠZ
PaedDr. Mária Vasilíková
metodik pre školské stravovanie a stredné školy

Odbor ekonomiky

Ing. Viera Kováčová
vedúci odboru
Ing. Martina Gomolčáková
rozpočet, analýzy
Ing. Adriána Némethová
rozpočet, analýzy
Ing. Anna Marenčíková
rozpočet, analýzy
Voľné - neobsadené
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Hotová
rozpočet, analýzy
Mgr. Martina Pravdová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Silvia Slimáková
metodik účtovníctva
Dana Hoffmannová
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Peter Dzurenda
investičná činnosť, VO