Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Mgr. Pavol Hamrák
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Veronika Dánielová
sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Ivica Moyzesová
vedúci osobného úradu
JUDr. Nina Kovácsová
právnik
Mgr. Klaudia Miklodová
štatistik
Ing. Peter Ferko
informatik
Ing. Eva Zeleňáková
kontrola
Ing. Ján Bodnár
kontrola
Jarmila Kliková
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Tomáš Pavol Kočiš
Vedúci odboru metodiky
Mgr. Denisa Budayová
metodik pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, Košice-okolie, neštátne školy
Mgr. Erika Szitás
metodik pre špeciálne školy
PhDr. Júlia Polačeková
metodik pre poradenské zariadenia, nostrifikácie, metodik pre MŠ, ZŠ, ZUŠ okres Rožňava
RNDr. Martina Urbanová, PhD.
metodik pre sieť, metodik pre MŠ, ZŠ, ZUŠ okres Michalovce, Spišská Nová Ves
RNDr. Martin Kotlár PhD., MBA, LL.M., MSc., MPH
metodik pre SŠ
Mgr. Katarína Kaňuchová
metodik pre predmetové súťaže, nostrifikácie, Metodik pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, okres Gelnica, Sobrance
PaedDr. Mária Vasilíková
metodik pre školské stravovanie a stredné školy
Mgr. Viktória Rozsypalová
metodik pre projekty, metodik pre MŠ, ZŠ, ZUŠ okres Trebišov
PeaDr. Milan Gomolčák
metodik pre športové súťaže, okres Košice I.-IV

Odbor ekonomiky

Ing. Eva Zeleňáková
poverená vedením odboru
Ing. Martina Gomolčáková
rozpočet, analýzy
Ing. Adriána Némethová
rozpočet, analýzy
. neobsadené
rozpočet, analýzy
Ing. Silvia Šimková
rozpočet, analýzy
Ing. Simona Ondíková
rozpočet, analýzy
Mgr. Martina Pravdová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Nadežda Romanovová
metodik účtovníctva
Dana Hoffmannová
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Peter Dzurenda
investičná činnosť, VO
Ing. Agáta Gašparová
správa vnútornej prevádzky