Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Sekretariát riaditeľa

Ing. Mgr. Rita Lukáčová
sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Ivica Moyzesová
vedúci osobného úradu
JUDr. Nina Kovácsová
právnik
Mgr. Klaudia Miklodová
štatistik
Ing. Peter Ferko
informatik
Ing. Eva Zeleňáková
kontrola
Ing. Ján Bodnár
kontrola
Jarmila Kliková
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

Mgr. Viktória Rozsypalová
vedúci odboru
Mgr. Denisa Budayová
metodik pre MŠ, ZUŠ
Mgr. Erika Szitás
metodik pre MŠ, ZUŠ
PaedDr. Milan Gomolčák
metodik pre MŠ, ZŠ, školský šport, projekty
PhDr. Júlia Polačeková
metodik pre ZŠ
RNDr. Martina Urbanová, PhD.
metodik pre ZŠ
RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc.
metodik pre SŠ a neštátne školy a ŠZ
Mgr. Katarína Kaňuchová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Lucia Regrutová
metodik pre špeciálne školy a ŠZ
PaedDr. Mária Vasilíková
metodik pre školské stravovanie a stredné školy

Odbor ekonomiky

Ing. Viera Kováčová
vedúci odboru
Ing. Martina Gomolčáková
rozpočet, analýzy
Ing. Adriána Némethová
rozpočet, analýzy
Ing. Anna Marenčíková
rozpočet, analýzy
Ing. Silvia Šimková
rozpočet, analýzy
Ing. Simona Ondíková
rozpočet, analýzy
Mgr. Martina Pravdová
rozpočet vlastného úradu
Ing. Silvia Slimáková
metodik účtovníctva
Dana Hoffmannová
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Peter Dzurenda
investičná činnosť, VO
Ing. Gabriela Jarčušková
správa vnútornej prevádzky