Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení zverejňujeme na základe požiadavky zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Vyhlásenie výberového konania je potrebné zasielať mailom na adresu peter.ferko@russ-ke.sk vo formáte Adobe Reader (*.pdf) alebo MS Office Word (*.doc, *.docx).

Za obsah zverejneného vyhlásenia o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy a školského zariadenia zodpovedá zriaďovateľ.


Obsah oznámenia vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a mal by obsahovať:

  1. názov školy vrátane obce, kde je sídlo školy,
  2. funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
  3. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch,
  4. iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
  5. dátum do kedy má byť informácia o výberovom konaní zverejnená.