Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Náhradný termín Testovania T9 2023

Testovanie 9 v náhradnom termíne sa uskutoční na ZŠ Považská 12, Košice v dňoch 4. a 5. apríla 2023 (utorok, streda), pričom 5. apríla sa náhradné testovanie vzťahuje iba na žiakov s vyučovacím jazykom maďarským (VJM).

V čase od 7:30 do 7:45 h sa bude vykonávať prezencia žiakov. Pri prezencii žiaci predložia občiansky preukaz, resp. rodný list. Ak žiak nebol uvedený v zozname prihlásených žiakov (jeho prihlásenie na náhradný termín nebolo uskutočnené v stanovenom termíne), môže vykonať testovanie len v prípade, že má so sebou písomný súhlas s jeho účasťou na náhradnom termíne testovania potvrdený riaditeľom školy a pečiatkou školy, ktorej je žiakom.

Žiak sa v náhradnom termíne zúčastňuje len v tom predmete, ktorého sa nezúčastnil v riadnom termíne.

Všetky materiály a pokyny k náhradnému termínu Testovania 9 sú zverejnené na webovom sídle NIVaM-u :
https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.