Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Ponuka prebytočného majetku

Register ponúkaného majetku štátu vznikol k 1. októbru 2007 na základe zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 325/2007 Z. z. ako verejne prístupná evidencia prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania.

Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk.