Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania