Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Stanovisko (výklad zákona) od sekcie legislatívno-právnej k § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov