Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

VM - ZŠ, Krymská, Michalovce, učiteľ /ka, SJ, VV,HV,TV,

Viac pracovných miest: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy,
- učiteľ telesnej a športovej výchovy, techniky