Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Gymnázia - osemročná forma štúdia

Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. 

Gymnázium s osemročnou formou štúdia v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach:

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika (edupage.org)